JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • ĮSTATYMAI
 • INSTITUCIJOS
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • UKMERGĖS VARTOTOJAI


 • NEĮGALIESIEMS
 • VARTOJIMO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARČIŲ SUDARYMO YPATUMAI


  29. Prekių pardavimo išlaidos tenka pardavėjui, jeigu vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis nenumato ko kita.
  Vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo išlaidos tenka pirkėjui tik tuo atveju, jeigu sutarties sudarymo metu pardavėjas jas specialiai ir atskirai aptarė arba nurodė jų apskaičiavimo kriterijus.
  30. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje gali būti numatyta sąlyga, kad pirkėjas prekes priims per tam tikrą sutartyje nustatytą terminą, per kurį pardavėjas neturi teisės tų pačių prekių parduoti kitam pirkėjui.
  Jeigu ko kita nenumato sutartis, o pirkėjas per nustatytą terminą neatvyksta arba neatlieka kitų prekių priėmimui būtinų veiksmų per sutartyje nustatytą terminą, laikoma, kad pirkėjas atsisako sutartį vykdyti.
  Pardavėjo papildomos išlaidos, susijusios su prekių perdavimu pirkėjui per tam tikrą terminą, įskaitomos į prekių kainą, jeigu sutartis ar įstatymai nenumato ko kita.
  31. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis gali būti sudaryta pagal pirkėjui pasiūlytus prekių pavyzdžius (prekių aprašymus, katalogus, modelius ir panašiai).
  Jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita, sutartis pagal pasiūlytus prekių pavyzdžius laikoma sudaryta, kai pardavėjas pristato prekę į sutartyje nurodytą vietą, o jeigu pristatymo vieta sutartyje nenurodyta, - į pirkėjo gyvenamąją vietą.
  Pirkėjas iki prekių perdavimo turi teisę atsisakyti sutarties pagal pasiūlytus prekių pavyzdžius. Tačiau šiuo atveju pirkėjas privalo atlyginti pardavėjo turėtas būtinas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu iki atsisakymo, jeigu sutartis nenumato ko kita.
  32. Jeigu prekės parduodamos naudojant automatus, automatų savininkas privalo informuoti pirkėją, nurodydamas ant automatų ar kitokiu būdu apie pardavėją (pardavėjo pavadinimą ir buveinę), automato darbo režimą, taip pat veiksmus, kuriuos privalo atlikti pirkėjas, norėdamas nusipirkti prekę, ir jų eiliškumą.
  Vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis šiuo atveju pripažįstama sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas atlieka veiksmus, būtinus prekei iš automato gauti.
  Jeigu pirkėjui neperduodama prekė, už kurią sumokėta, pardavėjas pirkėjo reikalavimu nedelsdamas privalo perduoti prekę arba grąžinti sumokėtą kainą.
  33. Bet kuri pardavėjo ir pirkėjo sudaromos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sąlyga, kuri nebuvo aptarta individualiai, įstatymų nustatyta tvarka gali būti pripažinta nesąžininga pirkėjo atžvilgiu.
  Vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygas pripažinus nesąžiningomis, dėl šių sutarčių taikymo pirkėjo patirti nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka.


  Grįžti atgal
  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai