JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • ĮSTATYMAI
 • INSTITUCIJOS
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • UKMERGĖS VARTOTOJAI


 • NEĮGALIESIEMS
 • Įstatymo įgyvendinimo tvarka


  1. Paskirstymo įmonės privalo prie jų sistemų prijungtiems vartotojams pasiūlyti eksploatuoti bendro naudojimo sistemos dalis pagal atskiras sutartis.

  2. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka dujų perdavimo ir paskirstymo įmonės išperka ar perima eksploatuoti vartotojų lėšomis iki šio įstatymo įsigaliojimo įrengtas bendro naudojimo sistemas ir dujų kiekio matavimo priemones.

  3. Vyriausybė paskiria institucijas, kurios parengtų šio įstatymo nuostatoms įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

  4. Vyriausybė ar jos įgaliota institucijanustato 20 straipsnyje numatyto skundų nagrinėjimo tvarką.

  5. Įsigaliojus šiam įstatymui, laisvaisiais pripažįstami šie vartotojai:

  1) elektrinės;

  2) vartotojai, kurie sunaudoja daugiau kaip 15 milijonųkubinių metrų dujų per metus;

  3) vartotojai, kurių sistemos tiesiogiai prijungtos prie magistralinių dujotiekių;

  4) paskirstymo įmonės, kurių dujų sistemos tiesiogiai prijungtos prie magistralinių dujotiekių.

  6. Laisvojo vartotojo kriterijus vėlesniam laikotarpiui, atsižvelgdama į rinkos atvirumo laipsnį, nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

  7. Komisija rengiamas taisykles, nuostatus, metodikas privalo derinti Vyriausybės nustatyta tvarka.

  8. Komisija turi teisę susipažinti su dujų įmonių ir vartotojų sudaromomis sutartimis.

  9. Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2002 m. sausio 1 d. parengia Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisas, numatančias atsakomybę už šio įstatymo nuostatų pažeidimus.

  10. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija patvirtina gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo, tiekimo taisykles šio įstatymo nuostatoms įgyvendinti.

  Straipsnio pakeitimai:

  Nr. IX-382, 2001-06-19, Žin., 2001, Nr. 56-1980 (2001-06-30), įsigalioja nuo 2001-07-01


  Grįžti atgal
  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai