JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • ĮSTATYMAI
 • INSTITUCIJOS
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • UKMERGĖS VARTOTOJAI


 • NEĮGALIESIEMS
 • Prekių pardavimas ir paslaugų teikimas ne šiai veiklai skirtose patalpose


  1. Prekių pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutartis, sudaryta ne šiai veiklai skirtose patalpose, yra sutartis, kurią pardavėjas ar paslaugų teikėjas ir vartotojas sudaro pardavėjo ar paslaugų teikėjo organizuotos išvykos už jo verslo patalpų metu arba pardavėjo ar paslaugų teikėjo vizito į vartotojo gyvenamąją patalpą, jo darbo, mokymosi ar kitą vietą metu.

  2. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija tvirtina prekių pardavimo ir paslaugų teikimo ne šiai veiklai skirtose patalpose taisykles.

  3. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos sutartims:

  1) dėl maisto produktų ar kitų kasdieniam vartojimui skirtų prekių pirkimo–pardavimo ir (arba) pristatymo;

  2) dėl prekių pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas atvyksta pagal aiškiai pareikštą vartotojo prašymą, išskyrus atvejus, jeigu vartotojui pateikiamos kitokios prekės ar paslaugos, nei jis prašė;

  3) dėl draudimo paslaugų teikimo;

  4) dėl vertybinių popierių pirkimo–pardavimo;

  5) dėl prekių pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo, kai pagal sudarytą sutartį vartotojas turi mokėti ne daugiau kaip du šimtus litų;

  6) kai buvo sudaryta notarinės formos sutartis.

  4. Pardavėjas ar paslaugų teikėjas, parduodami prekes ir teikdami paslaugas ne šiai veiklai skirtose patalpose, turi įteikti vartotojui dokumentą, kuriame turi būti nurodyta:

  1) dokumento įteikimo vartotojui data;

  2) prekės ar paslaugos pavadinimas;

  3) prekės ar paslaugos kaina, įskaitant visus mokesčius;

  4) pardavėjo ar paslaugų teikėjo pavadinimas ir adresas;

  5) asmens, kurio vardu sutarties atsisakęs vartotojas gali adresuoti savo atsisakymą, pavadinimas (vardas, pavardė);

  6) vartotojo teisė nutraukti sutartį pagal 15 straipsnio nuostatas.

  5. Pareiga įrodyti, kad šio straipsnio 4 dalyje numatytas dokumentas buvo įteiktas vartotojui, tenka pardavėjui ar paslaugų teikėjui.
  Grįžti atgal
  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai