JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • ĮSTATYMAI
 • INSTITUCIJOS
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • UKMERGĖS VARTOTOJAI


 • NEĮGALIESIEMS
 • Licencijų išdavimas


  1. Licencijos verstis šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų rūšių veikla gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms įmonėms ir užsienio juridinių asmenų, pagal užsienio valstybių įstatymus turinčių teisę verstis komercine ūkine veikla, filialams (toliau – įmonė), o licencija verstis tabako auginimu – ir Lietuvos Respublikoje ūkininko ūkius įregistravusiems ūkininkams (toliau – ūkininkas).

  2. Įmonėms, kurių steigėjai ar administracijos vadovai buvo įmonių, kurioms buvo panaikintas licencijos galiojimas pagal šio Įstatymo 26 straipsnio 5 dalį, steigėjai, administracijos vadovai ar kiti darbuotojai (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų), licencijos verstis šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų rūšių veikla neišduodamos. Tais atvejais, kai licencijos galiojimas buvo panaikintas pagal šio Įstatymo 26 straipsnio 3 ar 6 dalis, licencijos neišduodamos penkerius metus nuo licencijos galiojimo panaikinimo.

  3. Licencijas verstis tabako auginimu, tabako gaminių gamyba ir didmenine prekyba tabako gaminiais, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis, išduoda Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba).

  4. Licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduoda savivaldybės, kurios teritorijoje įmonė versis mažmenine prekyba tabako gaminiais, vykdomoji institucija.

  5. Licencijos išduodamos neterminuotam laikui. Licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortuose ir kitose savivaldybės tarybos nustatytose poilsio bei turizmo teritorijose išduodamos savivaldybės tarybos nustatyto kurortinio, poilsio bei turizmo sezonui.

  6. Konkrečią licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo tvarką, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis, nustato savivaldybių tarybos.

  7. Licencijų įmonėms išdavimą savivaldybėse kontroliuoja Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba.
  Grįžti atgal
  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai