JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • VERTA ŽINOTI


 • NEĮGALIESIEMS
 • PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMAS


  1Įstatymo paskirtis ir tikslas
  2Įstatymo taikymas
  3Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
  4Bendrieji produktų saugos reikalavimai
  5Vyriausybės, Vyriausybės įstaigų, ministerijų, prie jų įsteigtų departamentų ir kitų įstaigų kompetencija reglamentuojant produktų saugą
  6Produktų saugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo koordinavimas
  7Informacijos apie pavojingus gaminius teikimas Europos Komisijai ir (ar) užsienio valstybėms
  8Gamintojo pareiga užtikrinti gaminių saugą
  9Platintojo pareiga užtikrinti gaminių saugą
  10Paslaugos teikėjo pareiga užtikrinti paslaugos saugą
  11Visuomeninių vartotojų teisių gynimo organizacijų teisės ir mokslo komitetų vaidmuo produktų saugos srityje
  12Produktų saugos reikalavimų laikymosi kontrolė
  13Valstybinės produktų saugos kontrolės turinys
  14Kontrolės institucijų teisės ir pareigos
  15Informacijos prieinamumas visuomenei
  16Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo pagrindai
  17Rinkos ribojimo priemonės
  18Valstybinė produktų saugos ekspertizė
  19Valstybinės produktų saugos ekspertizės išvados
  20Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus
  21Žalos atlyginimas
  22Asmenys, kuriems taikomos baudos už šio įstatymo pažeidimus
  23Baudos už šio įstatymo pažeidimus
  24Atleidimas nuo atsakomybės ir atsakomybę lengvinančios bei sunkinančios aplinkybės
  25Baudų skyrimo terminas
  26Administracinė atsakomybė
  27Įstatymo pažeidimų nagrinėjimo ir baudų taikymo tvarka
  28Kontrolės institucijų sprendimų ir Tarybos nutarimų apskundimas
  29Baudų išieškojimas

  Grįžti atgal  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai