JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • VERTA ŽINOTI


 • NEĮGALIESIEMS
 • ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMAS


  1Įstatymo paskirtis ir tikslai
  2Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos
  3Konkurencija šilumos ūkyje
  4Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos bei šilumos gamybos iš biokuro ir atsinaujinančiųjų energijos šaltinių skatinimas
  5Šilumos vartotojų teises ginančių organizacijų teisė kontroliuoti šilumos tiekėjų veiklą
  6Šilumos taryba
  7Savivaldybių šilumos ūkio specialieji planai
  8Savivaldybių šilumos ūkio specialieji planai ir nacionaliniai energetikos tikslai
  9Šilumos tiekimo organizavimas
  10Šilumos supirkimas iš nepriklausomų gamintojų
  11Tiekimo–vartojimo riba tarp šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo
  12Atsiskaitymai su šilumos tiekėju
  13Šilumos tiekimo sezoniškumas
  14Šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo sustabdymas įsiskolinusiems šilumos vartotojams
  15Atsakomybė už atsiskaitomuosius šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisus
  16Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai
  17Šilumos tiekimo nutraukimas
  18Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinės sąlygos
  19Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra
  20Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai
  21Daugiabučio namo šildymo būdas
  22Šilumos tiekėjo arba šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo teisė patekti į butų ir kitų patalpų savininkams priklausančias patalpas
  23Šilumos vartotojo daugiabučiame name teisės ir pareigos
  24Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo teisės, pareigos ir atsakomybė buitiniam šilumos vartotojui
  25Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių nutraukimas vartotojo iniciatyva
  26Savivaldybių sprendimas dėl atskirų butų ar kitų patalpų daugiabučiuose namuose šildymo būdo keitimo
  27Savivaldybės sprendimas dėl šildymo būdo keitimo visam pastatui
  28Šilumos tiekimo licencija
  29Leidimai šilumos įrenginių priežiūros verslui
  30Šilumos kainodara
  31 Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučiuose namuose
  32Šilumos tiekimo sąnaudų apskaita
  33Investicinių projektų derinimas
  34Sutarčių rengimas
  35Reikalavimai valdymą perėmusiam subjektui
  36Įstatymo įsigaliojimas

  Grįžti atgal  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai