JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • VERTA ŽINOTI


 • NEĮGALIESIEMS
 • SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS


  1Įstatymo paskirtis
  2Įstatyme vartojamos pagrindinės sąvokos ir santrumpos
  3Įstaigų klasifikavimas
  4Įstaigų pavadinimo naudojimas
  5Įstaigų sveikatos priežiūros licencijavimas
  6Įstaigų akreditavimas sveikatos priežiūrai
  7Lietuvos Respublikos teisės aktai, nustatantys biudžetinių įstaigų steigimą, veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą
  8Biudžetinių įstaigų valdymo, veiklos ir lėšų naudojimo ypatumai
  9Licencijuotų įstaigų registravimas
  10Įstaigų registro duomenų naudojimas
  11Teisės aktai ir norminiai dokumentai, nustatantys įstaigų veiklą
  12Sveikatos apsaugos ministerijos teisės įstaigų veiklos valstybinio reguliavimo klausimais
  13LNSS įstaigų išdėstymo, jų struktūros reikalavimų bei paslaugų poreikio nustatymas
  14Investicijos sveikatos priežiūrai
  15Paslaugų kainų valstybinis reguliavimas
  16LNSS asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų privatizavimas
  17LNSS biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių, filialų vadovų ir sveikatos priežiūros specialistų priėmimo į darbą tvarka
  18Įstaigų raštvedyba
  19LNSS nepriklausančių įstaigų steigimas
  20LNSS nepriklausančių įstaigų veiklos apribojimai
  21LNSS nepriklausančių įstaigų veiklos ypatumai
  22LNSS biudžetinės įstaigos samprata ir steigėjai
  23LNSS asmens sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų nomenklatūra
  24LNSS valstybės ir savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų nomenklatūra
  25Uždarosios biudžetinės įstaigos samprata, jos steigimo ir veiklos ypatumai
  26LNSS viešosios įstaigos samprata ir statusas
  27LNSS viešosios įstaigos steigėjai
  28LNSS viešosios įstaigos steigėjo (steigėjų) kompetencija
  29LNSS viešosios įstaigos įstatai
  30LNSS viešosios įstaigos valdymo organai
  31LNSS viešųjų įstaigų patariamieji valdymo organai
  32Valstybės aukštųjų mokyklų, valstybinių mokslo įstaigų ir Sveikatos apsaugos ministerijos įsteigtų įstaigų administracijos vadovai
  33LNSS viešosios įstaigos stebėtojų taryba
  34LNSS viešosios įstaigos gydymo taryba ir slaugos taryba
  35LNSS viešosios įstaigos medicinos etikos komisija
  36Viešosios įstaigos turtas
  37Viešosios įstaigos likvidavimas
  38Viešosios įstaigos likvidatoriaus įgaliojimai
  39LNSS savivaldybių ir valstybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūra
  40LNSS valstybės ir savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūra
  41LNSS įstaigų finansavimas iš valstybės ir savivaldybių biudžetų
  42LNSS įstaigų nemedicininės veiklos išlaidų apskaita
  43Studentų ir rezidentų mokymo ir sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimo LNSS įstaigose finansavimo tvarka
  44Įstaigų teisės
  45Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pareigos
  46Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vidaus tvarkos taisyklės
  47Paciento guldymo į stacionarinę įstaigą tvarka
  48Pacientų registravimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose
  49Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pareigos pacientui mirus
  50Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos pareigos
  51Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vidaus tvarkos taisyklės
  52Įstaigų teikiamų paslaugų valstybinė kontrolė
  53Valstybės institucijų, kontroliuojančių paslaugų teikimą, teisės ir pareigos
  54Paslaugų teikimo įstaigoje sustabdymas
  55Įstaigos valdymo organų nušalinimo ir laikinojo administratoriaus skyrimo tvarka
  56Įstaigos laikinasis administratorius
  57Įstaigos laikinojo administratoriaus atšaukimas
  58Įstaigų veiklą kontroliuojančių valstybės institucijų teisės
  59Įstaigų veiklos kontrolės priemonių taikymo pagrindai ir tvarka
  60Uždarosios biudžetinės įstaigos veiklos kontrolė
  61Baigiamosios nuostatos

  Grįžti atgal  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai