JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • VERTA ŽINOTI


 • NEĮGALIESIEMS
 • SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMAS


  1Sveikatos sistemos įstatymo paskirtis
  2Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
  3Sveikatos santykių teisinio reguliavimo ribos
  4Sveikatinimo veiklos tikslai
  5Sveikatinimo veiklos reguliavimo principai
  6Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sudarymo pagrindai
  7Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos struktūra
  8LNSS vykdomieji subjektai
  9Sveikatinimo veiklos valdymo subjektai
  10LNSS ištekliai
  11LNSS vykdomųjų subjektų veikla ir teikiamos paslaugos
  12LNSS veiklos organizavimo ir sveikatos priežiūros lygiai
  13LNSS veiklos ir LNSS vykdomųjų subjektų teikiamų paslaugų užsakovai
  14Sveikatinimo veiklos turinys
  15Sveikatinimo veiklos būtinosios sąlygos
  16Teisė verstis sveikatinimo veikla
  17Prevencinės medicinos pagalbos turinys
  18Profilaktiniai patikrinimai
  19Būtinoji medicinos pagalba ir jos teikimo ypatumai
  20Diagnostikos ir gydymo priemonių taikymo ypatumai
  21Žmogaus kraujo ir jo produktų transfuzija
  22Žmogaus audinių, ląstelių ir organų panaudojimo ribojimas
  23Medicininė reabilitacija ir sanatorinis gydymas
  24Slauga
  25Socialinės paslaugos atliekant asmens sveikatos priežiūrą
  26Laikinojo nedarbingumo ekspertizė
  27Medicininė socialinė ir specializuotoji medicininė ekspertizė
  28Teismo medicinos ekspertizė
  29Teismo psichiatrijos ekspertizė
  30Patologoanatominė ekspertizė
  31Visuomenės sveikatos priežiūros visuotinumas
  32Visuomenės sveikatos ugdymas ir stiprinimas
  33Visuomenės sveikatos sauga
  34Ligų profilaktika ir kontrolė
  35Ekstremalios visuomenės sveikatai situacijos
  36Visuomenės sveikatos monitoringas ir ekspertizė
  37Visuomenės sveikatos kontrolė
  38LNSS vykdomųjų subjektų vykdomos sveikatos priežiūros finansavimo šaltiniai
  39Privalomųjų valstybinių sveikatos programų finansavimas ir visuomeninių organizacijų sveikatos stiprinimo programų rėmimas
  40Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
  41Įmonių, įstaigų, organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų sveikatos fondai
  42Sveikatos santykių valstybinio reguliavimo ekonominės priemonės
  43Valstybės biudžeto tikslinių dotacijų skyrimo sveikatinimo veiklai remti prioritetai
  44Investicijos sveikatinimo veiklai ir jų skaitinimas
  45Sveikatinimo veiklos planavimas
  46Valstybės laiduojama (nemokama) sveikatos priežiūra
  47Savivaldybių remiama sveikatos priežiūra
  48Valstybės laiduojamų (nemokamų) asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo LNSS įstaigose tvarka
  49Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės pareigos, teisės ir atsakomybė
  50Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinis tobulinimasis ir jo finansavimas
  51Asmens sveikatos informacijos viešumo ribojimas
  52Medicininis ir visuomenės sveikatos priežiūros auditas
  53Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros technologijų įvertinimas
  54Sveikatinimo veiklos mokslinių tyrimų organizavimo ir finansavimo ypatumai
  55Sveikatos priežiūros rėmimo iš sveikatos programoms skirtų lėšų tvarka
  56Prekių, gaminių ir paslaugų, galinčių daryti įtaką sveikatai, reklamos ribojimas ar draudimas
  57Sveikatinimo veiklos sutartys ir jų sąlygos
  58Normatyvinių dokumentų privalomumas
  59Vyriausybės pagrindiniai įgaliojimai sveikatinimo veiklai valdyti
  60Sveikatos apsaugos ministerijos pagrindiniai įgaliojimai sveikatinimo reikalams tvarkyti
  61Bendroji ministerijų, Vyriausybės įstaigų kompetencija sveikatinimo reikalų klausimais
  62Savivaldybės tarybos kompetencija sveikatinimo veiklos valdymo klausimais
  63Savivaldybės mero ar savivaldybės valdybos kompetencija sveikatinimo veiklos klausimais
  64Savivaldybės gydytojas ir jo kompetencijos sveikatinimo veiklos reikalų klausimais nustatymas
  65Apskrities gydytojas ir jo kompetencija sveikatinimo veiklos klausimais
  66Nacionalinė sveikatos taryba
  67Valstybinė psichikos sveikatos komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
  68Valstybinė sveikatos reikalų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
  69Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  70Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
  71Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
  72Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
  73Teismo medicinos institutas
  74Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
  75Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūrai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
  76Valstybinė ir teritorinės ligonių kasos
  77Valstybinė sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos bei Karo medicinos tarnybos valdyba prie Krašto apsaugos ministerijos
  78Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos
  79Lietuvos bioetikos komitetas
  80Savivaldybių sanitarijos inspekcija
  81Kitų sveikatinimo veiklos valdymo ir kontrolės institucijų kompetencija sveikatinimo veiklos klausimais
  82Lietuvos Respublikos gyventojų teisės sveikatinimo veikloje
  83Asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicinos etikos komisijos
  84Lietuvos Respublikos gyventojų pareigos sveikatinimo veikloje
  85Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių ir įstaigų teisės sveikatinimo veikloje
  86Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių ir įstaigų pareigos sveikatinimo veikloje
  87Lietuvos Respublikos tarptautinio bendradarbiavimo sveikatinimo veiklos srityje pagrindiniai principai
  88Sveikatos sistemos įstatymas ir tarptautinės sutartys

  Grįžti atgal  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai