JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • VERTA ŽINOTI


 • NEĮGALIESIEMS
 • ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMAS


  1Elektroninių ryšių įstatymo paskirtis, tikslai ir taikymas
  2Elektroninių ryšių veiklos reguliavimo principai
  3Pagrindinės elektroninių ryšių įstatymo sąvokos
  4Elektroninių ryšių veiklos politikos bei strategijos formavimo ir reguliavimo institucijos
  5Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos uždaviniai ir funkcijos elektroninių ryšių srityje
  6Ryšių reguliavimo tarnyba
  7Ryšių reguliavimo tarnybos valdymas
  8Ryšių reguliavimo tarnybos tikslas ir uždaviniai
  9Ryšių reguliavimo tarnybos funkcijos
  10Ryšių reguliavimo tarnybos teisės
  11Viešas konsultavimasis
  12Lietuvos Respublikos institucijų bendradarbiavimas
  13Bendradarbiavimas su Europos Sąjungos institucijomis ir valstybėmis narėmis
  14Konkurencijos priežiūra elektroninių ryšių srityje
  15Didelė įtaka atitinkamoje rinkoje
  16Rinkos tyrimas
  17Įpareigojimų didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams nustatymas
  18Skaidrumo įpareigojimas
  19Nediskriminavimo įpareigojimas
  20Apskaitos atskyrimo įpareigojimas
  21Įpareigojimas suteikti prieigą
  22Prieiga
  23Kainų kontrolė ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai
  24Skaitmeninės televizijos paskirstymas
  25Sąlyginės prieigos paslaugos ir susijusios priemonės
  26Specialios veiksmingos konkurencijos užtikrinimo priemonės
  27Elektroninių ryšių sąveikos užtikrinimo priemonės
  28Ginčų tarp ūkio subjektų sprendimas
  29Teisės verstis elektroninių ryšių veikla pagrindai
  30Teisės aktų, kuriuose nustatomos bendrosios vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygos, nuostatos
  31Universaliųjų paslaugų teikimas ir finansavimas
  32Įpareigojimai, susiję su paslaugų galutiniams paslaugų gavėjams teikimu
  33Viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo pasirinkimas
  34Elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir galutinių paslaugų gavėjų pareigos ir teisės
  35Skirtųjų linijų teikimas
  36Ginčų pagal galutinių paslaugų gavėjų skundus sprendimas
  37Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo pagrindai
  38Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimas, apsauga, bendras naudojimas ir priežiūra kelio komplekse
  39Bendras elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimas
  40Servitutas įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą
  41Viešųjų ryšių tinklų apsauga
  42Prisijungimas prie elektroninių ryšių tinklų
  43Radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai
  44Elektromagnetinis suderinamumas
  45Aparatūros ir įrenginių naudojimas
  46Radijo stebėsena
  47Radijo trukdžių pašalinimas
  48Elektroninių ryšių išteklių valdymo pagrindai
  49Radijo dažnių (kanalų) skyrimas ir naudojimas radijo ir televizijos programoms transliuoti (retransliuoti)
  50Elektroninių ryšių išteklių naudojimo ir skyrimo pagrindai
  51Elektroninių ryšių išteklių skyrimas
  52Elektroninių ryšių išteklių skyrimo būdas
  53Elektroninių ryšių išteklių skyrimas tiesiogiai jų prašančiam asmeniui
  54Elektroninių ryšių išteklių skyrimas konkurso tvarka
  55Elektroninių ryšių išteklių skyrimas aukciono būdu
  56Atsisakymas skirti elektroninių ryšių išteklius
  57Teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius perleidimas
  58Elektroninių ryšių išteklių naudojimas
  59Naudojimosi elektroninių ryšių ištekliais sąlygų keitimas
  60Radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla
  61Taikymo sritis
  62Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų saugumas
  63Ryšio slaptumas
  64Srauto duomenų tvarkymas
  65Srauto duomenų nesudarantys vietos nustatymo duomenys
  66Detali sąskaita
  67Abonentų sąrašai
  68Tiesioginė rinkodara
  69Automatinis skambučių persiuntimas
  70Ryšio linijos, iš kurios skambinama ir į kurią skambinama, nustatymas
  71Informacijos gavimas
  72Įstatymo laikymosi priežiūros procedūra
  73Ryšių reguliavimo tarnybos pareigūnai
  74Ekonominės sankcijos
  75Ekonominių sankcijų skyrimas ir jų dydžio nustatymas
  76Ekonominių sankcijų vykdymas
  77Elektroninių ryšių srautų priežiūra ir stebėjimas
  78Ypatingos aplinkybės ir specialios ryšio užtikrinimo taisyklės
  79Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas
  80Įstatymo įgyvendinimas

  Grįžti atgal  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai