JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • VERTA ŽINOTI


 • NEĮGALIESIEMS
 • FINANSŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS


  1Įstatymo paskirtis
  2Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos
  3Finansinės paslaugos
  4Finansų įstaiga
  5Finansų įstaigos steigimas
  6Steigėjai
  7Finansų įstaigos dalyviai, turintys kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį
  8Reikalavimai finansų įstaigos veiklai užtikrinti
  9Finansų įstaigos registravimo procedūra
  10Licencijos atšaukimas
  11Užsienio valstybių finansų įstaigų veikla Lietuvos Respublikoje
  12Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuotų finansų įstaigų teisė teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje
  13Finansų įstaigos dalyvis
  14Finansų įstaigos dalyvių teisės ir pareigos
  15Finansų įstaigos dalyvių sąrašas
  16Finansų įstaigos organai
  17Visuotinis finansų įstaigos dalyvių susirinkimas
  18Finansų įstaigos kolegialūs valdymo organai
  19Finansų įstaigos administracija
  20Finansų įstaigos vadovai
  21Finansų įstaigos stebėtojų tarybos ir valdybos narių atsakomybė
  22Finansų įstaigos valdymo organų kompetencija ir įgaliojimų suteikimas
  23Finansų įstaigos veiklos vidaus kontrolė
  24Finansų įstaigos kapitalas
  25Skolintasis kapitalas
  26Nuosavas kapitalas
  27Įstatinis kapitalas
  28Rezervai
  29Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)
  30Pelnas ir jo paskirstymas
  31Verslo rizikos prisiėmimas
  32Verslo rizikos įvertinimas ir ribojimas
  33Finansų įstaigos likvidumas ir mokumas
  34Finansų įstaigos kontroliuojamos įmonės
  35Finansų įstaigos padaliniai
  36Finansų įstaigos filialai
  37Finansų įstaigų atstovybės ir kiti padaliniai
  38Finansinės grupės
  39Lietuvos Respublikoje licencijuotų finansų įstaigų teisė teikti finansines paslaugas Europos Sąjungos valstybėse narėse
  40Jungtinės (konsoliduotos) priežiūros objektas
  41Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymas
  42Jungtinė (konsoliduota) priežiūra
  43Apskaita
  44Auditas
  45Reikalavimai auditoriui ir audito įmonei
  46Auditoriaus ir audito įmonės pareigos
  47Audito įmonės ir auditoriaus atsakomybė
  48Finansų įstaigų, teikiančių licencines finansines paslaugas, veiklos priežiūra
  49Finansų įstaigų bei draudimo įmonių veiklos reglamentavimo ir priežiūros koordinavimo komisija
  50Priežiūros institucijos pareigos ir teisės
  51Finansų įstaigų priežiūros būdai
  52Finansų įstaigos pabaiga
  53Finansų įstaigos reorganizavimas ir pertvarkymas
  54Finansų įstaigos likvidavimas
  55Finansų įstaigos likvidavimas jos dalyvių iniciatyva
  56Finansų įstaigos priverstinis likvidavimas
  57Finansų įstaigos bankrotas
  58Įstatymo įsigaliojimas
  59Pasiūlymai Vyriausybei ir Lietuvos bankui

  Grįžti atgal  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai