JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • VERTA ŽINOTI


 • NEĮGALIESIEMS
 • KAINŲ ĮSTATYMAS


  1Šis įstatymas nusako kainų sistemos, jų reguliavimo ir kontrolės pagrindus Lietuvos Respublikoje.
  2Lietuvos Respublikoje veikia
  3Vyriausybė vykdo valstybinį kainų reguliavimą šiomis priemonėmis
  4Valstybė nustato kainas produkcijos ir paslaugų, gaminamų ir teikiamų pagal valstybinį kontraktą arba valstybinių supirkimų tvarka.
  5Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato akcizo dydį bei prekių, kurioms jis taikomas, sąrašus
  6Vietos savivaldos organai įstatymo nustatyta tvarka reguliuoja savivaldybės vietinio ūkio įmonėse gaminamos produkcijos kainas ir teikiamų paslaugų tarifus, jeigu jų reguliavimo tvarka nenumatyta šio įstatymo 3 straipsnyje.
  7Produkcijai ir paslaugoms, kurioms netaikoma valstybinio reguliavimo tvarka pagal šio įstatymo 3 ir 6 straipsnius, veikia rinkos kainos ir tarifai
  8Jeigu rinkos kainų ir tarifų dinamika sukelia arba gali sukelti ekonomikos funkcionavimo sutrikimus, kurie pažeidžia Respublikos ūkio ir gyventojų interesus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali sustabdyti arba apriboti rinkos kainų ir tarifų didėjimą ne
  9Valstybinė kainų kontrolė apima kainų sistemos priežasčių ir veiksnių, kurie turi įtakos kainų lygiui ir jo pasikeitimams, tyrimą, šio įstatymo ir kitų norminių kainodaros aktų įgyvendinimą ūkinėje veikloje.
  10Ūkiniai subjektai privalo įstatymų nustatytais atvejais pateikti reikalingą informaciją valstybės kainų kontrolei vykdyti.
  11Už šio ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei Vyriausybės norminių aktų kainų formavimo ir kontrolės klausimais pažeidimus įstatymų nustatyta tvarka kaltieji asmenys traukiami administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn, o ūkiniams subjektams taikomos
  12Šio įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtų kainodaros norminių dokumentų taikymą bei galiojimą kontroliuoja Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
  13Valstybiniai valdymo organai, nustatydami prekių ir paslaugų kainas bei tarifus, privalo juos suderinti su Valstybine kainų ir konkurencijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, išskyrus kainas ir tarifus, kuriuos nustato miestų (rajonų) valdybo

  Grįžti atgal  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai