JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • VERTA ŽINOTI


 • NEĮGALIESIEMS
 • KONKURENCIJOS ĮSTATYMAS


  1Įstatymo paskirtis
  2Įstatymo taikymas
  3Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
  4Valstybės valdymo ir savivaldos institucijų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę
  5Konkurenciją ribojančių susitarimų draudimas
  6Išimtis
  7Atskiroji išimtis
  8Draudimas piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi
  9Pranešimas apie koncentraciją
  10Pranešimo pateikimas
  11Koncentracijos sustabdymas
  12Pranešimų nagrinėjimas Konkurencijos taryboje
  13Konkurencijos tarybos nutarimai dėl koncentracijos
  14Koncentracijos kontrolės pažeidimų tyrimas ir Konkurencijos tarybos nutarimų dėl koncentracijos pakeitimas ar panaikinimas
  15Nesąžiningos konkurencijos veiksmų draudimas
  16Teisių gynimas
  17Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
  18Konkurencijos tarybos įgalinimai
  19Konkurencijos tarybos sudėtis, sudarymas bei darbo tvarka
  20Konkurencijos tarybos pirmininkas
  21Komercinių paslapčių apsauga
  22Konkurencijos tarybos tiriami pažeidimai
  23Iniciatyvos teisė pradėti konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimą
  24Pareiškimo dėl tyrimo atlikimo pateikimas ir jo nagrinėjimas
  25Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų teisės ir pareigos atliekant tyrimą
  26Tyrimą atliekančių pareigūnų veiksmų apskundimas
  27Laikinojo pobūdžio priemonės
  28Tyrimo veiksmų, laikinojo pobūdžio priemonių ir ūkinės veiklos apribojimų sankcionavimo tvarka
  29Tyrimo pabaigimas
  30Bylos nagrinėjimo proceso dalyviai
  31Pranešimas apie bylos nagrinėjimą
  32Asmenys, dalyvaujantys nagrinėjant bylą Konkurencijos tarybos posėdyje
  33Teisė būti išklausytam, duoti paaiškinimus ir susipažinti su tyrimo medžiaga
  34Bylų nagrinėjimo viešumas
  35Konkurencijos tarybos nutarimai, priimami išnagrinėjus bylą
  36Konkurencijos tarybos nutarimų paskelbimas
  37Konkurencijos tarybos nutarimų apskundimas
  38Teismo sprendimas
  39Ūkio subjektams taikomos sankcijos
  40Baudos
  41Baudų skyrimas ir jų dydžio nustatymas
  42Atleidimas nuo baudos
  43Baudų išieškojimas
  44Administracinė atsakomybė
  45Žalos atlyginimas
  46Įgaliota institucija
  47Valstybės pagalba
  48Policijos pagalba ir tyrimo veiksmų sankcionavimas
  49Konkurencijos bylų teisminis nagrinėjimas

  Grįžti atgal  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai