JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • VERTA ŽINOTI


 • NEĮGALIESIEMS
 • ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMAS


  1Elektros energetikos įstatymo paskirtis
  2Pagrindinės elektros energetikos įstatymo sąvokos
  3Pagrindiniai elektros energitikos įstatymo tikslai
  4Elektros energetikos sektoriaus veiklos valdymo srities institucijos
  5Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos funkcijos elektros energetikos sektoriuje
  6Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos funkcijos elektros energetikos sektoriuje
  7Elektros energetikos sektoriaus sandara
  8Elektros energetikos sektoriaus suderinamumas ir vientisumas
  9Elektros energijos gamybos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius skatinimas
  10Veiklos licencijavimo ir leidimų išdavimo principai elektros energetikos sektoriuje
  11Ilgalaikis planavimas ir elektros energetikos sistemos plėtra
  12Elektros energetikos patikimumo stebėsena (monitoringas)
  13Elektros energetikos gamintojų veiklos bendrieji principai
  14Leidimų plėsti esamus ir įrengti naujus elektros energetikos gamybos pajėgumus naujoje vietoje išdavimo tvarka
  15Elektros energetikos perdavimo veiklos principai
  16Elektros energetikos perdavimo sistemos operatoriaus teisės
  17Elektros energetikos perdavimo sistemos operatoriaus pareigos
  18Atsiskaitymo už elektros energijos persiuntimą perdavimo tinklais garantijos
  19Elektros energijos skirstymo veiklos principai
  20Elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teisės
  21Elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus pareigos
  22Atsiskaitymo už elektros energijos persiuntimą garantijos
  23Elektros energijos tiekimo veiklos principai
  24Visuomeninis elektros energijos tiekėjas
  25Visuomeninio elektros energijos tiekėjo pareiga tiekti elektros energiją pagal pareikalavimą
  26Visuomeninio tiekėjo teisė netiekti elektros energijos pagal pareikalavimą
  27Atsiskaitymo garantijos visuomeniniam elektros energijos tiekėjui
  28Nepriklausomas elektros energijos tiekimas
  29Atsiskaitymo garantijos nepriklausomam elektros energijos tiekėjui
  30Elektros energijos apskaitos organizavimas
  31Elektros energijos vartotojų apsauga
  32Elektros energijos veiklos rūšių išskyrimas
  33Elektros energijos buhalterinės apskaitos tvarkymas
  34Elektros energijos apskaitos viešumas ir skaidrumas
  35Elektros energijos informacijos teikimas
  36Elektros energijos rinkos modelis
  37Naujų elektros energijos gamintojų patekimas į rinką
  38Elektros energijos rinkos organizavimo principai
  39Elektros energijos rinkos operatorius
  40Elektros energijos rinkos liberalizavimas
  41Elektros energijos laisvųjų vartotojų, tiekėjų ir gamintojų teisės sudaryti tiekimo sutartis
  42Elektros energijos kainų reguliavimas
  43Viršutinių perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninės elektros energijos kainų ribų nustatymas
  44Perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninės elektros energijos kainų ir tarifų nustatymas
  45Elektros energijos persiuntimas tiesiogine linija
  46Laikino elektros energijos persiuntimo vartotojams nutraukimo bei ribojimo sąlygos nesant vartotojų kaltės
  47Elektros energijos persiuntimo nutraukimas dėl vartotojų kaltės
  48Elektros energijos įrenginių efektyvumo, patikimumo ir saugos techniniai reikalavimai
  49Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimas elektros energetikos sektoriuje
  50Žemės naudojimas elektros energetikos objektams
  51Atsakomybė

  Grįžti atgal  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai