JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • VERTA ŽINOTI


 • NEĮGALIESIEMS
 • VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS


  1Įstatymo paskirtis ir taikymas
  2Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
  3Vartotojų teisės ir jų gynimas
  4Vartotojų švietimas
  5Informacijos apie prekes ir paslaugas pateikimas
  6Prekių ir paslaugų saugos reikalavimai
  7Prekių kokybė
  8Paslaugų kokybė
  9Prekių pardavimas pasibaigus jų tinkamumo naudoti terminui
  10Šio skirsnio nuostatų laikymosi kontrolė
  11Sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijai
  12Nesąžiningų sąlygų negaliojimas ir vartotojų teisių gynimas
  13Nesąžiningų sąlygų taikymo kontrolė
  14Prekių pardavimas ir paslaugų teikimas ne šiai veiklai skirtose patalpose
  15Vartotojo teisė nutraukti prekių pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutartį, sudarytą ne šiai veiklai skirtose patalpose
  16Šiame skirsnyje nustatytų vartotojų teisių gynimas
  17Prekių pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutartis, sudaryta naudojant ryšio priemones
  18Vartotojo teisė nutraukti prekių pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutartį, sudarytą naudojant ryšio priemones
  19Prekių tiekimas ar paslaugų teikimas be vartotojo sutikimo
  20Šiame skirsnyje nustatytų vartotojų teisių gynimas
  21Teisės tam tikru laiku naudotis gyvenamosiomis patalpomis pirkimo sutartis
  22Vartotojo teisė nutraukti teisės tam tikru laiku naudotis gyvenamosiomis patalpomis pirkimo sutartį
  23Šiame skirsnyje nustatytų vartotojų teisių gynimas
  24Vartojimo kredito sutartis
  25Vartojimo kredito išankstinio grąžinimo teisė
  26Sutarties nutraukimas kredito davėjo reikalavimu
  27Draudimas priimti vekselius, čekius ir skolos raštus
  28Kredito sutartis dėl tam tikrų prekių ar paslaugų pirkimo
  29Finansinių paslaugų teikimas pagal sutartį, sudaromą ryšio priemonėmis
  30Vartotojo teisė atsisakyti finansinių paslaugų sutarties, sudarytos ryšio priemonėmis, ar ją nutraukti
  31Finansinių paslaugų teikimas be vartotojo sutikimo
  32Šiame skirsnyje numatytų vartotojų teisių gynimas
  33Vartotojų viešo intereso gynimo skirsnio taikymo ribos
  34Europos Sąjungos valstybių narių institucijų ar organizacijų teisė pareikšti ieškinį Lietuvoje ginant vartotojų viešą interesą
  35Vartotojų viešo intereso gynimas Europos Sąjungos valstybėse narėse
  36Vartotojų viešo intereso gynimas Europos Sąjungos valstybėse narėse
  37Tarybos funkcijos ir teisės
  38Visuomeninės vartotojų organizacijos
  39Pardavėjų ir paslaugų teikėjų atsakomybė

  Grįžti atgal  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai